usługi geodezyjne

GeoLine oferuje usługi geodezyjno - kartograficzne w zakresie:
- sporządzania map do celów projektowych,
- wytyczania budynków na podstawie opracowanych projektów,
- wytyczania i inwetaryzacji sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego,
- sporządzania map do celów notarialnych,
- ustalania granic prawnych w przypadku sporów granicznych.GeoLine Aleksander Wołodko
21-500 Biała Podlaska

tel. kom. 505 165 441
biuro@geoline.info